Záruka

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI TREZETA

Každý krok znamená dlouhou cestu vpřed a zároveň každá cesta znamená příležitost prozkoumat svět a užít si jeho krásy.

Jděte po cestě Trezeta®.

Trezeta® poskytuje záruku na své boty po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Zpracování a použité materiály jsou garantovány kvalitou. Pokud se během záruční doby objeví nějaké nedostatky v provedení nebo materiálech, bude obuv opravena nebo vyměněna podle uvážení.
Tyto služby neprodlouží záruční dobu. Záruční služby jsou poskytovány po předložení originálního dokladu o koupi (včetně data a názvu prodejce) a vadného produktu.
Záruka se vztahuje pouze na produkt; náhrady za cestování, přepravu, jiné materiály a výdaje jsou vyloučeny.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené: nevhodným použitím obuvi; nesprávná nebo chybějící péče o produkt; nesprávné opravy; modifikace nebo úpravy produktu.